جمعه 29, 01, 1393
محل قرارگیری: صفحه اصلی

پورتال ها

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

Previous
  • دوره های کوتاه مدت پزشکی
Next

هرمزگانسرپرست جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان خبرداد: راه اندازی مرکز غربال گری سرطان هرمزگان در آینده ای نزدیک
سرپرست جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان گفت: به زودی شاهد راه اندازی مرکز غربال گری سرطان در استان هرمزگان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی وبا همکاری پژوهشکده سرطان در جهاد دانشگاهی هرمزگان خواهیم بود.
سه شنبه 20 اسفند 1392
هرمزگاندبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: اصلی ترین مولفه پیشرفت یک مملکت، سلامت اجتماعی است
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکودر ایران گفت: امروزه معیارهای توسعه و پیشرفت کشور و استان به حجم توسعه ترانزیت، حجم صادرات و واردات و تعدادنفت کش ها نیست بلکه یکی از معیارهای مهم برای توسعه یافتگی یک منطقه سلامت آناست.
سه شنبه 20 اسفند 1392
هرمزگاناستاندار هرمزگان:ورود جهاد دانشگاهی به ارتقای سلامت هرمزگان امری قابل تقدیر است/جهاد دانشگاهی باید پیشگام فعالیت های یونسکو در هرمزگان باشید
استاندار هرمزگان گفت: اینکه یک نهاد انقلابی ودانشگاهی در بحث ارتقای سلامت استان مانند هرمزگان که در این حوزه محروم مانده است،ورود پیدا کرده امری قابل تقدیر است
سه شنبه 20 اسفند 1392

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان